Jednoduchá věta holá

 


Jednoduchá věta holá (džomle sadeh)

 

Slovosled (áraješe džomle)

 

Běžný slovosled v perské jednoduché holé větě je podmět – přísudek – sloveso. Sloveso se téměř vždy nachází na konci věty.

Ast     است          

Bozorg   بزرگ         

Mašin     ماشین

Sloveso

Přísudek

Podmět

 

Věta kladná, záporná, tázací

 

1.     Věta kladná:

Například:

On je vysokoškolák.                      Ú dánešdžu ast.                  .او دانشجو است

Dům je malý.                                   Chane kučak ast.                .خانه کوچک است

To je univerzita.                              Án dánešgah ast.                .آن دانشگاه است

Auto je velké.                                  Mašin bozorg ast.              .ماشین بزرگ است

 

2.     Věta záporná:

a)     Zápor je tvořen zápornou částicí (na, ne) připojenou jako předpona před slovesem. (ne) se používá v přítomném čase, a (na) ve všech ostatních časech.

Například:

Bahrám má knihu.                Bahrám ketáb dárad.        بهرام کتاب دارد

Bahrám nemá knihu.            Bahrám ketáb nadárad.   بهرام کتاب ندارد

 

b)    Zápor před (ast است) a (hast هست) tvoří tvar (níst نیست).

Například:

Bahrám je doma.         Bahrám chane ast.             .بهرام خانه است

Bahrám je doma.        Bahrám chane hast.          .بهرام خانه هست

Bahrám není doma.           Bahrám chane níst.            .بهرام خانه نیست