Lekce 1

 Naučte se následující slovíčka:

  

gol květina

گل

deracht strom

درخت

češm oko

چشم

guš ucho

گوش

ketab kniha

کتاب

mašin auto

ماشین

čeraq lampa

چراغ

dža místo

جا

in toto

این

an tamto

آن

pesar chlapec, syn

پسر

dochtar dívka, dcera

دختر

pedar otec

پدر

madar matka

مادر

telefon telefon

تلفن

miz stůl

میز

dar dveře

در

televiziyon televise

تلویزیون

hotel hotel

هتل

bank banka

بانک

šabnam Shabnam (dívčí jméno)

شبنم

reza Reza (chlapecké jméno)

رضا

salam ahoj

سلام

hal zdraví

حال

šoma vy, Vy

شما

hal-e šoma vaše zdraví

حال شما

če-tor jak (tázací slovo)

چطور

ast je

است

bad špatný

بد

nist-am nejsem

نیستم

motašakkeram děkuji

متشکرم

man

من

ham take

هم

chub dobrý

خوب

chub-am mám se dobře

خوبم

mérsi děkuji

مرسی

choda Bůh

خدا

hafez ochránce

حافظ

choda hafez nashledanou

خدا حافظ

be-salamat nashledanou

به سلامت

 

 
Podstatná jména
 
1. Věci
Perština nemá žádné členy určité a neurčité jako v angličtině. To znamená, že následující podstatná jména mohou vyjadřovat určitou i neurčitou věc:
 
 
 
gol květina

گل

deracht strom

درخت

ketab kniha

کتاب

mašin auto

ماشین

čeraq lampa

چراغ    

dža místo

جا

 
 
Množné číslo se tvoří přidáním koncovky -ha
 
 
golha květiny

گلها

derachtha stromy

درختها

ketabha knihy

کتابها

mašinha auta

ماشینها

čeraqha lampy

چراغها

džaha místa

جاها

 
 
2. Lidé
Perština nerozlišuje rod. Rod se rozezná ve spojitosti s významem podstatného jména.
Například:
 
pesar Chlapec

پسر

dochtar dívka

دختر

pedar otec

پدر

madar matka

مادر

 
 
Ukazovací zájmena
 
in                     toto  

این

an tamto

آن

 
Ukazovací zájmeno stojí před podstatným jménem. Všiměte si, že při tvorbě množného
čísla, se mění pouze podstatné jméno, nikoli zájmeno. To zůstává ve stejném tvaru:
 
Jednotné číslo:
 
 
in dža tady, toto místo

اینجا

in češm toto oko

این چشم

an deracht tamten strom

آن درخت

in ketab tato kniha

این کتاب

an mašin tamto auto

آن ماشین

 
 
Množné číslo
 
 
an džaha tamta místa

آنجاها

in derachtha tyto stromy

این درخها

an ketabha tamty knihy

آن کتابها

in mašinha tato auta

این ماشینها

an čeraqha tamty lampy

آن چراغها

in češmha tyto oči

این چشمها

 

 

 

 
Při tvorbě množného čísla se můžete setkat i s koncovkou -an (češman), což je převzato z arabštiny. Koncovka -ha znamená čistou perštinu.
 
Naučte se následující spojení:
 
 
in ketab tato kniha

این کتاب

in ketabha tyto knihy

این کتابها

in derachtha tyto stromy

این درختها

in mašinha tato auta

این ماشینها

an gol tamta květina

آن گل

 
 
Shrnutí:
 
V této lekci jsme se naučili, že:
 
a/ Stejně jako u češtiny mají podstatná jména v perštině jednotné a množné číslo.
    Množné číslo se tvoří příponou -ha nebo také -an.
b/ Perština nerozlišuje rod.
c/ Ukazovací zájmena se kladou před podstatná jména a nemají množné číslo.
 
Naučte se následující dialog mezi Rezou a Shabnam:
 
 
 
شبنم
: سلام رضا.
رضا : سلام شبنم.
شبنم : حال شما چطور است؟
رضا : بد نیستم. متشکرم. حال شما چطور است؟
شبنم : من هم خوبم. مرسی.
رضا : خداحافظ.
شبنم : به سلامت
 
 
 
 
Přepis
 
Šabnam: salam Reza
Reza: salam aleykom Šabnam
Šabnam: hale šoma četor ast?
Reza: bad nistam. motašakkeram. hale šoma četor ast?
Šabnam: man ham chubam, mérsi.
Reza: choda hafez.
Šabnam: besalamat.
 
Překlad
 
Šabnam: Ahoj Rezo.
Reza: Ahoj Šabnam.
Šabnam: Jak se máte?
Reza: Mám se dobře, (nemám se špatně) děkuji. Jak se máte Vy?
Šabnam: Mám se také dobře. Děkuji.
Reza: Nashledanou
Šabnam: Nashledanou.