Lakpošt o xarguš

لاک پشت و خر گوش

 

لاک پشتی و خرگوشی در صحرا به هم رسيدند، رفيق راه شدند. خرگوش از راه رفتن لاک پشت به تنگ آمد. گفت اين آهسته رفتن تو ما را به منزل نمی رساند. لاک پشت چون می دانست رفيقش حيوان تنبلی است گقت بيا شرط ببنديم تا کدام يک از ما به آن درختی که بالای تپه است زودتر می رسيم. خرگوش قبول کرد و گفت تو برو و من هم آمدم. لاک پشت به راه افتاد. خرگوش به اطمينان تيزپايی خود مشغول چريدن شد. يک مرتبه سرش را بلند کرد. ديد نزديک است لاک پشت برسد. آن وقت پا به دويدن گذاشت ولی هر چه کوشش کرد سودی نبخشيد. لاک پشت به درخت رسيده بود و خرگوش هنوز می دويد.

lākpošt o xarguš

 

lākpošt-i va xarguš-i dar ṣaḥrā be ham residand, rafiq-e rāh šodand. xarguš az rāh raftan-e lākpošt be tang āmad. goft: in āheste raftan-e to mā-rā be manzel nemiresānad. lākpošt čun midānest rafiq-aš ḥeyvān-e tanbali ast goft: biā šarṭ bebandim tā kodām yek az mā be ān deraxt-i ke bālā-ye tappe ast zudtar miresim. xarguš qabul kard va goft: to boro va man ham āmadam. lākpošt be rāh oftād. xarguš be eṭminān-e tizpāyi-ye xvod mašġul-e čaridan šod. yek martabe sar-aš-rā boland kard. did nazdik ast lākpošt beresad. ān vaqt pā be davidan goẕāšt vali har če kušeš kard sud-i nabaxšid. lākpošt be deraxt reside bud va xarguš hanuz midavid.

 

Želva a králík

Želva a králík se potkali v poli a stali se z nich přátelé na cestách. Želva šla pomalu a králík byl naštvaný. Řekl: Jestli půjdeš takhle, nikdy se nedostaneme k cíli. Želva věděla, že její přítel je líný a řekla: Pojďmě se vsadit, který z nás dříve dosáhne tamten strom na vrcholu hory. Králík souhlasil a řekl: dobře, běž. Já jdu také. Želva se dala do pohybu. Králík začal žrát, protože věřil svým rychlým nohám. Najednou se otočil a uviděl, že želva už je téměř u stromu a začal utíkat. Ale jak se snažil co mohl, nebylo to nic platné. Želva dosáhla stromu a králík stále utíkal.