Lekce 2

 Naučte se následujíc slovíčka:

  

dželd svazek (knihy)

جلد

nafar jednotlivý

نفر

mard muž                                      

مرد

kaqaz papír

کاغذ

varaq arch (papíru)

ورق

qaleb kus (mýdla)

قالب

sabun mýdlo

صابون

sasan Sasan (chlapecké jméno)

ساسان

bé-bachšid promiňte!

ببخشید

aqa pan

آقا

ki kdo (tázací zájmeno)

کی

žale Zhaleh (dívčí jméno)

ژاله

amuzgar učitel

آموزگار

esm jméno

اسم

či co (tázací zájmeno)

چی

če co

چه

aqa-ye džavadi Pan Javadi

آقای جوادی

midanid víte?

می دانید؟

sa´at čas, hodiny, hodinky

ساعت

daqiqe(h) minuta

دقیقه

bále ano

بله

chéyli velmi

خیلی

chaheš mikonam není zač!

خواهش می کنم

minu Minu (dívčí jméno)

مینو

mina Mina (dívčí jméno)

مینا

hasan Hassan (chlapecké jméno)

حسن

mehrdad Mehrdad (chlapecké jméno)

مهرداد

patu deka

پتو

 

 

Podstatná jména

 

Jak jste si všimli, perština nemá člen určitý. Pokud máme na mysli konkrétní věc,

vyjádříme ji takto:

 

gol                                       (určitá) květina

گل

hotel (určitý) hotel

هتل

 

Neurčitá podstatná jména vyjádříme přidáním nepřízvučného „i“

 

gól-i                        nějaká květin

گلی‌

ketáb-i       nějaká kniha

کتابی

mašín-i                   nějaké auto

ماشینی

džá-i                   nějaké místo

ماشینی

patú-i                    nějaká deka

ماشینی

 

 

Stejně tak v množném čísle:

 

miz-há-i                           
nějaké stoly 

 میزهایی

dža-há-i                       nějaká místa

  جاهایی

češm-há-i                    nějaké oči  

  چشمهایی

 

         

 

Číslovky od 0 do 12

 

sefr nula

صفر

yek jedna

یک

do dva

دو

se tři

سه

čahar čtyři

چهار

pandž pět

پنج

šeš šest

شش

haft sedm

هفت

hašt osm

هشت

noh devět

نه

dah deset

ده

yazdah jedenáct

یازده

davazdah dvanáct

دوازده

 

 Číslovky se kladou před podstatné jméno v jednotném čísle

 

yek deracht                                              jeden strom

 یک درخت

se miz                                                                                       tři stoly

سه میز

haft televiziyon                                       sedm televizorů

هفت تلویزیون

do hotel                                                                                    dva hotely

 دو هتل

                                 

 

 

Porovnejte:

 

yek miz jeden stůl, nějaký stůl

یک میز

yek miz-i  určitý stůl

یک میزی 


 

 

Počty

Perština používá k počítání tzv. klasifikátory. Následují samotnou číslovku.

Například:

 

čahar dželd ketab                       čtyři svazky knih

چهار جلد کتاب

do nafar mard                                     dva jednotliví muži

دو نفر مرد

pandž varaq kaqaz                              pět archů papíru  

پنج ورق کاغذ

do qaleb sabun                  dva kusy mýdla

دو قالب صابون


                    

 

Nicméně většina klasifikátorů může být nahrazena nespecifikovaným „ta“. Tato forma

se nepoužívá s číslovkou „yek“. Srovnejte:

 

yek čeraq                             jenda lampa

یک چراغ

čahar ta ketab                        čtyři knihy

چهار تا کتاب 

do ta sabun                           dvě mýdla

دو تا صابون


  

 

Tento tvar „ta“ se nepřekládá. Příklad:

   

se ta miz tři stoly 

سه تا میز

pandž ta dar pět dveří

پنج تا در

haft ta čeraq sedm lamp

هفت تا چراغ


     

 

Slovo „čand“ je zajímavé v tom, že může být použito jako neurčitá číslovka  „několik“

nebo jako tázací slovo „kolik“. Porovnejte:

 

čand ta ketab několik knih

چند تا کتاب

čand ta patu několik dek

چند تا پتو

čand ta ketab? kolik knih?

 چند تا کتاب؟

čand ta patu? kolik dek?

چند تا پتو؟

 

Pokud „čand“ použijeme jako slovo tázací, intonace věty musí být zpočátku nahoru a konec ostře dolů.

 

V kombinaci s tázacími zájmeny, které jsme probrali v první lekci, můžeme nyní vytvářet

tato spojení:

 

in do ta ketab tyto dvě knihy

این دو تا کتاب

an šeš ta dar tamtěch patero dveří

آن شش تا در

in haft ta miz  těchto sedm stolů

این هفت تا میز

an dah ta čeraq tamtěch deset lamp

آن ده تا چراغ


                      

Přidání „ta“ je nepovinné. Použití samotného „se“ nebo „se ta“ má stejný význam.

Při rozhovoru s Peršanem však zjistíme, že „ta“ používají celkem často.

 

Na závěr si povšimneme kombinace číslovky a koncovky „i“. V češtině se

překládá jako „určitý“ a  „asi“ nebo i „několik“.

 

yek márd-i určitý muž

یک مردی

pandž ta derácht-i asi pět stromů

پنج تا درختی

čand ta sabún-i několik kusů mýdla

چند تا صابونی