Lekce 4

Naučte se následující slovíčka:    
     
aqa pan

آقا

mard muž

مرد

zan žena

زن

ba??e dítě

بچه

chanom paní

خانم

dust přítel

دوست

chane dům

خانه

mu vlasy

مو

gisu vlasy (básnicky)

گیسو

pa  chodidlo

پا

kodža kde

کجا

nazdik blízko

نزدیک

resturan restaurace

رستوران

ruberu naproti

روبرو

Ruberu-ye naproti od

روبروی

sinema kino

سینما

sib jablko

سیب

holu broskev

هلو

hendavane meloun

هندوانه

nan chléb

نان

qaza jídlo

قضا

sandali židle

سندلی‌

goftogu dialog, rozhovor

گفتگو

na ne

نه

   

 

Rodina  

 

   

 

baradar bratr

برادر

chahár sestra

خواهر

Pedar-bozorg děda

پدربزرگ

Madar-bozorg babička

مادربزرگ

zan, chánom manželka

زن، خانم

šohár manžel

شوهر

hamsar neteř

همسر

amu strýc (od otce)

عمو

amme teta (od otce)

عمـّـه

da´i strýc (od matky)

دایی

chále teta (od matky)

خاله

   

 

Profese  

شغل

   

 

mo´allem učitel

معـلـّـم

doktor lékař

دکتر

ners zdrav.sestra

نرس

parastar zdrav.sestra

پرستار

post?i pošťák

پستچی

ostad univerzitní profesor

استاد

re´is ředitel

رییس

monši sekretářka

منشی

šufer řidič

شوفر

ranande řidič

راننده

   

 

Tituly  

 

   

 

aqa pan

آقا

chan Khan (za křestním jménem)

خان

chanom paní, slečna

خانم

doktor doktor (titul)

دکتر

mohandes inženýr

مهندس

   

 

Jména  

 

   

 

ali Ali

علی

parvane Parvaneh

پروانه

hušang Hušang

هوشنگ

maniže Maniže

منیژه

manučehr Manučehr

منوچهر

farhad Farhad

فرهاد

bižan Bižan

بیژن

farchonde Farchondeh

فرخنده

loqman Loghman

لقمان

parvin Parvin

پروین

maryam Mariam

مریم

   

 

   

 

Zájmena  

 

   

 

man

من

to ty

تو

u on/ona

او

ma  my

ما

šoma vy

شما

anha oni

آنها

   

 

V perštině osobní zájmena zaujímají stejně tak i funkci zájmen přivlastňovacích
   

 

-e man můj

 

-e to tvůj

 

-e u jeho, její

 

-e ma náš

 

-e šoma váš

 

-e anha jejich

 

   

 

Příklad:  

 

   

 

Ketab-e man moje kniha

کتاب من

Mašin-e anha jejich auto

ماشین آنها

Televizijon-e sefid-e u jeho/její bílá televize

تلویزیون سفید او

Miz-e bozorg-e to tvůj velký stůl

میز بزرگ تو

   

 

Nebo je možné vyjádřit vlastnictví přidáním přípony

 

   

 

pokud podstatné jméno končí na souhlásku:

 

   

 

Ketab-am moje kniha

کتابم

Ketab-at tvoje kniha

کتابت 

Ketab-aš jeho, její kniha

کتابش

Ketab-eman naše kniha

کتابمان

Ketab-etan vaše kniha

کتابتان

Ketab-ešan jejich kniha

کتابشان

   

 

pokud podstatné jméno končí na samohlásku:

 

   

 

Cháne-am můj dům

خانه‌ام

Karcháne-am moje továrna

کارخانه‌ام

   

 

ale  

 

   

 

Patu-jam moje deka

پتویم

Pa-jam moje chodidlo

پایم

   

 

   

 

Naučte se následující fráze:  

 

   

 

Mašín-am moje auto

ماشینم

Šohár-at tvuj manžel

شوهرت

Gisu-jaš její vlasy

گیسویش

Mu-jaš jeho/její vlasy

مویش

Gol-ha-jetan vaše květiny

گلهایتان

Pa-jat tvoje chodidlo

پایت

Dust-at tvůj přítel

دوستت

Dust-ha-jat tvoji přátelé

دوستهایت

   

 

Přívlastek se také vyjadřuje přidání tzv. „ezafe“.  V perštině se píše jako kasra – čárka pod posledním písmenem podstatného jména
   

 

Ketab-e reza Rezova kniha

کتاب رضا

Patu-je u jeho/její deka

پتوی او

Miz-e amuzgar učitelův stůl

میز آموزگار

Sandali-je šoma tvoje židle

صندلی شما

Esm-e man moje jméno

اسم من

Dust-e to tvůj přítel

دوست تو

   

 

Ketab-e chub dobrá kniha

کتاب خوب

Mašín-e sorch červené auto

ماشین سرخ

Sandali-je kuček malá židle

صندلی کوچک

   

 

Další použití „ezafe“  

 

   

 

spojení íránského  křestního jména s příjmením:

 

   

 

Šabnam-e džavadi Šabnam Džavadi

شبنم جوادی

   

 

spojení titulu s příjmením:  

 

   

 

Aqa-je džavadi Pan Džavadi

آقای جوادی

Chanom-e džavadi Paní Džavadiová

خانم جوادی

   

 

   

 

spojení několika přívlastků:  

 

   

 

Ketab-e chub-e pesar-e man dobrá kniha mého syna

کتاب خوب پسر من

čeraq-e bozorg-e cháne-je doktor velká lampa doktorova domu

چراغ بزرگ خانه دکتر

čeraq-e bozorg-e cháne-je doktor-am velká lampa domu mého 

چراغ بزرگ خانه دکترم 

  doktora

 

Množné číslo:  

 

   

 

Ketab-ha-jat tvoje knihy

کتابهایت

   

 

   

 

Zde jsou další příklady:  

 

   

 

Ketab-am moje kniha

کتابم

do ta baradar-at tvoji dva bratři

دو تا برادرت

in čand ta deracht-aš těchto několik jeho/

این چند تا درختش

  jejích stromů

 

   

 

Vyjádření času  

 

   

 

ním půl

نیم

rob´ čtvrt

ربع

kam do (pouze u vyjádření času)

کم

   

 

sa´at-e jek va ním ast je půl druhé

ساعت یک و نیم است

sa´at-e do va rob´ ast je čtvrt na tři

ساعت دو و ربع است

sa´at-e haft rob´ kam ast je tři čtvrtě na sedm

ساعت هفت ربع کم است

sa´at-e se pandž daqiqe kam ast je za pět minut tři

ساعت سه پنج دقیقه کم است

   

 

   

 

Všimněte si, že v hovorové perštině se “va” vyslovuje jako “o” např. “jek-o nim”.
Pokud slovo před tím končí na samohlásku, vkládá se “v-o”

 

   

 

sa´at-e do-vo rob´  

ساعت دو و ربع

sa´at-e se panž daqiqe kam  

ساعت سه پنج دقیقه کم