Dvě slovesa v jedné větě

 

Například věta:    
     

Já chci jít.

Sloveso jít je ve větě v infinitivu. V perštině se sloveso vytvoří pomocí kořene slovesa a přidáním předpony be- a na konci koncovky dle osoby a čísla.

Větu přeložíme takto:    
     
Man micháham beravam. Já chci jít.  
To micháhi beravi. Ty chceš jít.  
U micháhad beravad. On/ona chce jít.  
Ma micháhim beravim. My chceme jít.  
Šoma micháhid beravid. Vy chcete jít.  
Anha micháhand beravand. Oni chtějí jít.  
     
Můžeme si ukázat na dalším příkladu.    
spát=chábidan, kořen je cháb    
     
Micháham bechábam. Chci spát.

می‌خواهم بخوابم.

     
studovat=dars chándan, kořen je dars chán    
     
Micháham dars bechánam. Chci studovat.

می‌خواهم درس بخوانم.

     
Micháhim náme-í benevisim. Chceme napsat dopis.

می‌خواهیم نامه‌ا‌ی بنویسیم.

     
     
Dalším příkladem je věta se dvěma slovesy, kdy v češtině přidáváme spojku aby.
     
chástan=požádat    
raftan=jít    
     
Az ú chástam beravad. Požádal jsem ji, aby šla.

از او خواستم برود.

     
     
Zkuste si přeložit následující věty:    
     
Požádal jsi ji, aby šla.    
Ona ji požádala, aby šla.    
Požádali jsme ji, aby šla.    
Požádali jste ji, aby šla.    
Její bratr ji požádal, aby šla.    
Můj otec  ji požádal, aby šla.    
Tvoje sestra ji požádala, aby šla.    
Její učitel ji požádal, aby šla.