Příslovce

Příslovce místa:

tam ándža

آنجا

zde, tady indža

اینجا

shora balá

بالا

dolů, dole pajin

پایین

vzadu pošt, pas, aqab

پشت، پس، عقب  

před, vpřed dželou, piš

جلو، پیش

daleko dur

دور

blízko nazdik

نزدیک

venku birun, charedž

بیرون، خارج

uvnitř dáchel, tu dar

داخل، توی در

všude hamedžá

همه‌جا

 

Příslovce času:

 

tehdy, potom, pak ángah, ánvaqt, pas

آنگاه، آنوقت، پس

teď, nyní aknun, halá

اکنون، حالا

dnes emruz

امروز

dnes v noci emšab

امشب

minulou noc dišab

دیشب

předminulou noc parišab

پریشب

včera diruz

دیروز

předevčírem pariruz

پریروز

letos emsál

امسال

předloni pirár sál

پیرارسال

vloni pár sál

پارسال

před qabl, piš

قبل، پیش

po ba´d, pas

بعد، پس

dříve, kdysi pištar, piš az ín

پیش‌تر، پیش از این

okamžitě zud, be tondi

زود، به تندی

občas gahi

گاهی

vždy hamiše, hamváre

همیشه، همواره

ještě, dosud hanuz

هنوز

nečekaně, náhle nágah, nágahan

ناگاه، ناگهان

nikdy hargez

هرگز

 

 

Příslovce množství a způsobu:

 

trochu, málo kam, andak

کم، اندک

hodně, mnoho ziad, besiar

زیاد، بسیار

alespoň dast_e kam

دست کم

tolik, tak moc, velmi čandan

چندان

pouze, jenom, jen tanha, faqt

تنها

dokonce hatta

حتّا

takto, tak, tedy ánguneh, inguneh

آنگونه، اینگونه