ATTAR

Narodil se v roce  1145-46 v Nišapúru (Nejšabúru) v Íránu a zemřel roku 1221.
Byl perský muslimský básník, teoretik súfismu a hagiograf, který zanechal trvalý vliv v perské poezii a súfismu.
Informace o Attarově životě  jsou vzácné.  Nicméně všechny zdroje potvrdily, že pocházel z Nejšabúru , hlavního města středověkého Chorásanu.  Zdá se, že nebyl tak známý za svého života, s vyjímkou jeho rodného města. O tom, že byl velikým mystikem, básníkem a mistrem vyprávění se prameny zmiňují až v  15.století.
Attar byl pravděpodobně synem bohatého chemika, dostávalo se mu vynikajícího vzdělání v různých oblastech. Jeho vlastní díla vypovídají více o jeho životě, dozvídáme se z nich, že provozoval lékárnu a setkával se osobně se spoustou zákazníků. Lidem v lékárně pomáhal a ti mu svěřovali své problémy, což se Attara hluboce dotýkalo. Nakonec lékárnu opustil a cestoval po různých koutech světa, jako Kufa, Mekka, Damašek a Indie, kde se setkával s duchovními súfismu a tak začal s prosazováním jejich myšlenek. Zajímal se o způsob života vyznavačů súfismu a považoval světce za své duchovní průvodce.
Attar se dožil 70 let a zemřel násilnou smrtí v masakru, který způsobili Mongolové v Nejšabúru v dubnu roku 1221. Dnes v Nejšabúru můžeme najít Attarovo mausoleum,  které postavil Ali Šír Navaí v 16. století.
Attar znamená  ten, co pracuje s  bylinkami. Také člověk, který krásně voní po bylinách.